Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
โครงการปลูกป่าชุมชน “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหศักดิ์ – สักสยามินทร์


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกป่าชุมชน และสานต่อโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหศักดิ์ – สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา จึงได้ร่วมกับชุมชนดำเนินการปลูกป่าชุมชน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเกาะแตง หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะแตง ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จำนวนภาพ :

9 รูป

จำนวนผู้ชม :

1,625 ครั้ง

วันที่ :

12 พ.ค. 54