แข่งขันฟุตบอล(ดู: 2102)
คลินิกมหาดไทย(ดู: 1511)
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 19/12/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 25/12/2551
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
ท้องถิ่น: สถ.จ.กำแพงเพชร
แจ้งบุคลากร อปท. เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี และ โบนัส

แจ้งให้บุคลากร ส่ง แผนอัตรากำลัง 3 ปี และ ผลคะแนนโบนัส ภายในเดือนสิงหาคม (เรื่องแผน เฉพาะแห่งที่มีรายชื่อต่อไปนี้)

ทต. ช่องลม
ทต. ลานกระบือ
ทต. คลองขลุง
ทต. คลองพิไกร
ทต. คลองแม่ลาย
ทต. วังยาง
ทต. ทุ่งทราย
ทต. ท่ามะเขือ
ทต. ไทรงาม
อบต. ไตรตรึงษ์
อบต. นาบ่อคำ
อบต. ทุ่งทอง
อบต. ปางตาไว
อบต. แม่ลาด
อบต. หนองปลิง
อบต. ปางมะค่า
อบต. หนองไม้กอง
อบต. คลองน้ำไหล
อบต. หัวถนน
อบต. เขาคีริส
อบต. หนองหัววัว
อบต. ห้วยยั้ง
อบต. สลกบาตร
อบต. บึงสามัคคี
อบต. ไทรงาม
อบต. ป่าพุทรา
อบต. อ่างทอง
อบต. หนองทอง
อบต. วังแขม
อบต. ท่าขุนราม
อบต. ธำมรงค์
อบต. หินดาต
อบต. วังหามแห
อบต. คณฑี
อบต. ลานกระบือ
อบต. บึงทับแรต
อบต. หนองหลวง
อบต. โนนพลวง
อบต. ประชาสุขสันต์
อบต. จันทิมา
อบต. วังบัว
อบต. วังชะโอน
อบต. ลานดอกไม้ตก
อบต. สระแก้ว
อบต. หนองคล้า
อบต. โค้งไผ่
อบต. มหาชัย
อบต. วังทอง
อบต. คุยบ้านโอง

โดย: สถ.จ.กำแพงเพชร
วันที่ 22/07/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (ดู:33)(วันที่:22/12/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ปฏิทินประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘ (ดู:75)(วันที่:19/12/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการภาษีเคลื่อนที่ของอบต.ท่าพุทราปี2557 (ดู:63)(วันที่:19/12/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงานพัฒนาเทศบาลตำบลคลองขลุง ประจำปี 2558 (ดู:63)(วันที่:19/12/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 (ดู:50)(วันที่:19/12/2557)