แข่งขันฟุตบอล(ดู: 2279)
คลินิกมหาดไทย(ดู: 1618)
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 25/05/58
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 25/12/2551
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
คำสั่งอยู่เวร เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 03/07/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ปฏิทินประจำเดือนมิถุนายน 2558 (ดู:101)(22/05/2558)
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (ดู:85)(17/05/2558)
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ (ดู:78)(11/05/2558)
ประกาศฯ รายงานการเงินระบบ e-laas ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 (ดู:80)(08/05/2558)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด แแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (ดู:242)(30/04/2558)