แข่งขันฟุตบอล(ดู: 1949)
คลินิกมหาดไทย(ดู: 1446)
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/09/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 25/12/2551
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
คำสั่งอยู่เวร เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 03/07/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด แแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดประจำเดือนกันยายน 2557 (ดู:35)(01/09/2557)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด แต่งตั้งผู้ตรวจเวรและอยู่เวรประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนกันยายน 2557 (ดู:34)(01/09/2557)
ปฏิทินประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ (ดู:224)(29/08/2557)
เผยแพร่รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๗ (ดู:102)(19/08/2557)
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (ดู:154)(15/08/2557)