แข่งขันฟุตบอล(ดู: 1985)
คลินิกมหาดไทย(ดู: 1458)
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 20/09/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 25/12/2551
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
คำสั่งอยู่เวร เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 03/07/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
เผยแพร่รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๗ (ดู:85)(15/09/2557)
ประกาศฯ รายงานการเงินระบบ e-laas ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 (ดู:101)(10/09/2557)
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (ดู:103)(09/09/2557)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ดู:131)(05/09/2557)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด แแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดประจำเดือนกันยายน 2557 (ดู:226)(01/09/2557)