แข่งขันฟุตบอล(ดู: 2000)
คลินิกมหาดไทย(ดู: 1464)
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 30/09/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 25/12/2551
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
คำสั่งอยู่เวร เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 03/07/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด แแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดประจำเดือนตุลาคม 2557 (ดู:48)(30/09/2557)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด แต่งตั้งผู้ตรวจเวรและอยู่เวรประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2557 (ดู:45)(30/09/2557)
ปฏิทินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (ดู:104)(30/09/2557)
เผยแพร่รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๗ (ดู:145)(15/09/2557)
ประกาศฯ รายงานการเงินระบบ e-laas ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 (ดู:139)(10/09/2557)