แข่งขันฟุตบอล(ดู: 1890)
คลินิกมหาดไทย(ดู: 1403)
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 09/07/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 25/12/2551
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
คำสั่งอยู่เวร เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 03/07/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศฯ รายงานการเงินระบบ e-laas ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 (ดู:118)(04/07/2557)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด แต่งตั้งผู้ตรวจเวรและอยู่เวรประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 (ดู:150)(30/06/2557)
ประชาสัมพันธ์การอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) (ดู:146)(30/06/2557)
ประชาสัมพันธ์การอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เพิ่มเติม (ดู:127)(30/06/2557)
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2558-2562) (ดู:139)(30/06/2557)