Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งอยู่เวร เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
เอกสารแนบ   - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ : 57.11 KB]

วันที่ 03 กรกฎาคม 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด แแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดประจำเดือนกันยายน2559 (ดู:75)(26 ส.ค. 59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด เรื่อง ราคากลางโครงการฝังบล็อกระบายน้ำบริเวณต้นประดู่หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ลาดน้อย (ดู:37)(25 ส.ค. 59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์บ้านท่ามะขาม หมู่ที่ ๔ (ดู:37)(25 ส.ค. 59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์บ้านท่ามะขาม หมู่ที่ ๔ (ดู:34)(25 ส.ค. 59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/โรงเรียนเกษตรกร (ดู:33)(25 ส.ค. 59)