องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด จังหวัดกำแพงเพชร (อบต.แม่ลาด)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งอยู่เวร เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
เอกสารแนบ   - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ : 57.11 KB]

วันที่ 03 กรกฎาคม 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด แแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดประจำเดือน ธันวาคม 2559 (ดู:67)(30 พ.ย. 59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด เรื่อง การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู:112)(01 พ.ย. 59)
ขอความร้วมมืองดหรือลดการแสดงเพื่อความบันเทิงหรือการจัดงานรื่นเริงต่างๆ (ดู:146)(26 ต.ค. 59)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด แแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดประจำเดือน ตุลาคม 2559 (ดู:595)(30 ก.ย. 59)
ประกาศเผยแพร่การประชุมสภาองค์การบริหรส่วนตำบลแม่ลาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ (ดู:246)(05 ก.ย. 59)