แข่งขันฟุตบอล(ดู: 2324)
คลินิกมหาดไทย(ดู: 1648)
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 03/07/58
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 25/12/2551
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
คำสั่งอยู่เวร เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 03/07/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด แแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (ดู:62)(30/06/2558)
คำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (ดู:62)(30/06/2558)
ปฏิทินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ (ดู:174)(23/06/2558)
ประกาศฯ รายงานการเงินระบบ e-laas ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 (ดู:240)(05/06/2558)
ขอประชาสัมพันธ์การอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2661 (ดู:233)(02/06/2558)