Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งอยู่เวร เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
เอกสารแนบ   - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ : 57.11 KB]

วันที่ 03 ก.ค. 55

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศฯ รายงานการเงินระบบ e-laas ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 (ดู:62)(03 ก.พ. 59)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน (ดู:224)(29 ม.ค. 59)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด แแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (ดู:227)(29 ม.ค. 59)
ประกาศฯ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2559 (ดู:244)(19 ม.ค. 59)
คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนตำบลแม่ลาด (ดู:626)(18 ม.ค. 59)