Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งอยู่เวร เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
เอกสารแนบ   - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ : 57.11 KB]

วันที่ 03 กรกฎาคม 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดเรื่องรายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ (ดู:149)(17 มิ.ย. 59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๑)และ(ผด.๒)กรณีจ่ายขาดเงินสะสม (ส่วนที่๑) (ดู:144)(17 มิ.ย. 59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๑)และ(ผด.๒)กรณีจ่ายขาดเงินสะสม (ส่วนที่๒) (ดู:105)(17 มิ.ย. 59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๑)และ(ผด.๒)กรณีจ่ายขาดเงินสะสม (ส่วนที่๓) (ดู:99)(17 มิ.ย. 59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๑)และ(ผด.๒)กรณีจ่ายขาดเงินสะสม (ส่วนที่๔) (ดู:97)(17 มิ.ย. 59)