แข่งขันฟุตบอล(ดู: 2355)
คลินิกมหาดไทย(ดู: 1662)
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 31/07/58
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 25/12/2551
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
คำสั่งอยู่เวร เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 03/07/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด แแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดประจำเดือนสิงหาคม 2558 (ดู:165)(29/07/2558)
ประกาศฯ รายงานการเงินระบบ e-laas ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 (ดู:135)(28/07/2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (ดู:106)(21/07/2558)
ปฏิทินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ (ดู:171)(17/07/2558)
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ (ดู:92)(15/07/2558)