Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งอยู่เวร เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
เอกสารแนบ   - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ : 57.11 KB]

วันที่ 03 กรกฎาคม 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ (ดู:80)(22 พ.ค. 60)
ประกาศเชิญชวนประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ (ดู:71)(22 พ.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเปลี่ยนเสียงตามสาย พร้อมเพิ่มตัวส่งใหม่ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยน้อย (ดู:38)(19 พ.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขใจ หมู่ที่1 บ้านใหม่สุขสมบูรณ์ ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร (ดู:129)(04 พ.ค. 60)
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การหยุดส่งน้ำเพื่อการเกษตร (ดู:231)(03 เม.ย. 60)