แข่งขันฟุตบอล(ดู: 2437)
คลินิกมหาดไทย(ดู: 1730)
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 03/09/58
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 25/12/2551
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
คำสั่งอยู่เวร เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 03/07/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ (ดู:69)(03/09/2558)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด แแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดประจำเดือนกันยายน 2558 (ดู:319)(29/08/2558)
ปฏิทินประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ (ดู:168)(25/08/2558)
ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (ดู:100)(19/08/2558)
เผยแพร่รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ (ดู:150)(14/08/2558)