แข่งขันฟุตบอล(ดู: 2209)
คลินิกมหาดไทย(ดู: 1583)
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 27/03/58
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 25/12/2551
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 13/11/2552

ข้อมูลข้อมูลงานศูนย์เด็กเล็กอื่นๆ
โครงการช่วยน้องไปโรงเรียน (ดู:4455)(วันที่:13/11/2552)
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการช่วยน้องไปโรงเรียน (ดู:2871)(วันที่:13/11/2552)
แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 3 ขวบ/ ชั้นอนุบาล ๑ (ดู:12874)(วันที่:13/11/2552)
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครเด็กอายุ 3 ขวบ (ดู:5585)(วันที่:13/11/2552)
รายงานการรับสมัครเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู:4702)(วันที่:13/11/2552)